EMAR SEMİNERLERİ’NİN 2.Sİ YAPILDI

EMAR SEMİNERLERİ’NİN 2.Sİ YAPILDI

EMAR’ın düzenli aylık seminerlerinden ikincisi 29 Nisan akşamı Finsbury Park Trust Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Ph.D öğrencisi Demet Parlak’ın İngilizce olarak yaptığı sunum “Why is Marx still relevant to understand contemporary capitalist society? A Debate into 'Historical or Structural'?” (Neden çağdaş capitalist toplumu anlamada Marks hâlâ geçerlidir? ‘Tarihsel mi Yapısal mı?’Tartışması) başlığını taşıyordu.

Seminerci Demet Parlak, ‘tarihsel’e ve ‘yapısal’a ilişkin olarak Marksistler arasında yapılan tartışmanın kökenleri üzerine mükemmel bir sunu yaptı. (Marmara Üniversitesi’nden Demet Parlak, Londra'da ki meşhur yüksek öğrenim kuruluşu SOAS’da misafir araştırmacı olarak bulunuyor.)

Sayın Parlak, yapısal Marksizm konusunda İngiliz Marksist E.P.Thompson’un (The Poverty of Theory’de örneklenen) görüşleri ile (Louis Althusser’in safında olan) Perry Anderson’un görüşleri arasında 1970’li yıllarda patlak veren çatışmayı ele aldı ve o zamandan günümüze Marksist solun siyasetinde tarihin ve teorinin kullanımını özetledi.

Seminer sorular, yorum ve katkıların ardından izleyenlerin aktif katıldığı bir tartışma ile devam etti. Tartışmalar, günümüzün küresel adalet ve kurtuluş mücadelelerinde Marksizmin ne denli geçerli olduğu üzerine yoğunlaştı. Seminercinin salondan kendisine yöneltilen soruları yanıtlayıp toparlamasının ardından sona erdi.

Seminere katılım güzel ve canlıydı. Toplantı, Mayıs ayının son Cuma akşamı (27 Mayıs) Prof Bülent Gökay’ın aynı salonda vereceği 3 nolu seminerin duyurusuyla son buldu.

Demet Parlak’a EMAR’ın akademik alanda düzenlediği Seminerler dizisine bu güzel katkısı için ayrıca teşekkür ediyoruz.


Toplantının text (PDF) dosyası için Tıklayınız...

video (You Tube) için https://youtu.be/HZoBp6WOe6w


emar-seminar-29042016-1 emar-seminar-29042016-12
emar-seminar-29042016-3 emar-seminar-29042016-7
emar-seminar-29042016-5 emar-seminar-29042016-6